Thực hiện NQ Đại hội Đảng Bộ huyện Hiệp Hoà lần thứ XXIII (2015-2020), Các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Hiệp Hòa;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của nhà trường;

Chi bộ trường THPT Hiệp Hoà số 2 xây dựng kế hoạch công tác chi bộ nhà trường với các nội dung như sau: