STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHGIỚI TÍNHCHỨC VỤTRÌNH ĐỘ CM
1Chu Ngọc Bích14/08/1982NữGiáo viênĐại học sư phạm
2Ngô Bách Chiến20/02/1983NamTổ phó CMĐại học sư phạm
3Nông Thúy Hà02/01/1983NữGiáo viênĐại học sư phạm
4Nguyễn Thị Hồng14/10/1987NữGiáo viênĐại học sư phạm
5Nguyễn Thị Huyền10/02/1972NữTổ phó CMĐại học sư phạm
6Nguyễn Thị Huyền17/03/1981NữGiáo viênĐại học sư phạm
7Ngô Thị Lan19/04/1985NữGiáo viênĐại học sư phạm
8Vũ Thị Lan19/07/1980NữGiáo viênĐại học sư phạm
9Nguyễn Thị Đan Phượng05/05/1993NữGiáo viênĐại học sư phạm
10Đỗ Thị Thái14/01/1979NữGiáo viênĐại học sư phạm
11Khổng Văn Thắng03/08/1985NamGiáo viênĐại học sư phạm
12Đinh Thị Thắng16/06/1981NữGiáo viênĐại học sư phạm
13Hoàng Thị Phương Thu02/06/1976NữGiáo viênThạc sĩ
14Ngô Thi Kim Thuyên16/02/1987NữGiáo viênĐại học sư phạm
15Nguyễn Thị Thu Trang10/02/1992NữGiáo viênĐại học sư phạm
16Hoàng Phùng Xuân10/03/1973NamTổ trưởng CMThạc sĩ