HUYỆN UỶ HIỆP HOÀ CHI BỘ TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ 2 Số: 39/KH-THPTHH2 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     Hiệp Hoà, ngày 14 tháng 10 năm 2016   Kế hoạch Công tác chi bộ nhà trường năm 2017         Thực hiện NQ Đại hội Đảng Bộ huyện Hiệp Hoà lần thứ XXIII (2015-2020);Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của nhà trường;Chi bộ trường THPT Hiệp Hoà số 2 xây dựng kế hoạch công tác ch

HUYỆN UỶ HIỆP HOÀ

CHI BỘ TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ 2

Số: 39/KH-THPTHH2
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
Hiệp Hoà, ngày 14 tháng 10 năm 2016
 
Kế hoạch Công tác chi bộ nhà trường năm 2017
 
   
 
 

Thực hiện NQ Đại hội Đảng Bộ huyện Hiệp Hoà lần thứ XXIII (2015-2020);
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của nhà trường;
Chi bộ trường THPT Hiệp Hoà số 2 xây dựng kế hoạch công tác chi bộ nhà trường với các nội dung như sau:
1. Đặc điểm tình hình
- Thuận lợi: Trường THPT Hiệp Hòa số 2 nằm ở trung tâm 6 xã hạ huyện, trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc cấp tỉnh”.
. Tỷ lệ đảng viên: 47/104 chiếm 45,19%, trong đó Nữ 16/47 chiếm 27,4%, hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
. Đảng viên đã được công nhận là giáo viên giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh là 19/47 chiếm 41,7%. 100% đạt trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn.
. Các tổ chuyên môn, văn phòng: 8
. Quy mô số lớp đạt đến 42 lớp, với 1839 học sinh
- Khó khăn: Thời gian dành cho sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ

Quán triệt tinh thần Nghị quyết ĐH Đảng các cấp; Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của TW về cuộc vận động ‘’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ và các cuộc vận động của ngành; nhà trường xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm với nội dung sau :
- Xây dựng Chi bộ là Cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, là hạt nhân, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của Đảng bộ Huyện vàTỉnh.
- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng danh hiệu ‘’Trường chuẩn quốc gia’’ vào năm 2018; trường đạt danh hiệu ‘’Tập thể lao động tiên tiến cấp tỉnh’’, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách, vi phạm pháp luật.
- Chỉ tiêu phấn đấu :
+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.
+ Trường: Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh; Đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018.
+ Công đoàn, Đoàn TN: Vững mạnh xuất sắc.
+ Chi hội CCB; Chi hội CTĐ; Ban nữ công; Ban đại diện cha mẹ học sinh: hoạt động tốt.
+ CSTĐCS: 11 đ/c       GVG tỉnh: 12 đ/c        GVG cơ sở: 40 đ/c
+ Tổ LĐXS: 3            Tổ LĐTT: 5
+ 100% CB-GV đạt lao động tiên tiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện

3.1. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong và lối sống
- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CB-GV trong cơ quan đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.
- Chi bộ tổ chức cho đảng viên, cán bộ, nhân viên học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đảng viên đọc báo, nghe đài, theo dõi thời sự, coi trọng nhận thức về tư tưởng, thấy rõ tình hình,  nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của ngành giáo dục, vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu cao với nhà giáo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Xây dựng tinh thần tập thể, khối đoàn kết trong cơ quan, nói và làm theo nghị quyết, không vi phạm 19 điều quy định đảng viên không được làm; các đảng viên luôn gương mẫu trước quần chúng trong công tác và cuộc sống.
- Đảng viên luôn xác định được vai trò và trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà giáo, đoàn viên công đoàn; đoàn viên thanh niên; ở trường cũng như ở địa phương.
- Làm tốt công tác phê và tự phê bình đối với đảng viên.
- Đẩy mạnh việc tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị và học tập chuyên môn.
- Công tác tổ chức, cán bộ được trú trọng hơn nữa, trên tinh thần đoàn kết, xây dựng chi bộ vững mạnh.
- Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét giúp đỡ những hoạt động có liên quan.
3.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ năm học
- Chi bộ lãnh đạo toàn diện: Đề ra chủ trương, kế hoạch cho cập với yêu cầu của ngành và sát thực tế nhà trường, phải chỉ đạo thực hiện thắng lợi chủ trương, kế hoạch đã vạch ra; các chủ trương kế hoạch của học kỳ, của từng tháng, đều bàn và thống nhất từ chi ủy, chi bộ, liên tịch và triển khai toàn cơ quan, trong CBCNV, trong học sinh, trong PHHS.
- Về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Giảng dạy, học tập, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các quy chế, các quy định và nội quy của Đảng, Nhà nước, của ngành trên các lĩnh vực, trước hết là hoạt động dạy và học.
- Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, dạy học bám chuẩn kiến thức và kỹ năng; tích cực đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá; nâng cao nhận thức, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, về chính trị tư tưởng của cán bộ, giáo viên.
* Xếp loại hạnh kiểm học sinh: Trên 90% xếp loại hạnh kiểm tốt và khá. Không có học sinh mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.
* Xếp loại văn hoá: Giỏi + Khá: Trên 45% (trong đó giỏi là 3,5%); Yếu dưới 5%, còn lại là TB, không có kém.
* Duy trì nề nếp, trật tự kỷ cương trong nhà trường : Trực nhật, trực ban; vệ sinh môi trường luôn xanh sạch đẹp; bảo vệ bàn ghế và cơ sở vật chất, giáo dục nếp sống văn hoá HS, sinh hoạt tổ chuyên môn.
* Chất lượng GVG, HSG tăng
+ GVG cấp tỉnh : Phấn đấu đạt 12 ( Trong đó đảng viên là 8 )
+ HSG cấp tỉnh: phấn đấu đạt 26 giải , đứng thứ 10-12 tỉnh
+ Thi giải toán trên máy tính Casio: Phấn đấu đạt 6 giải cấp tỉnh, tối thiểu 01 giải cấp khu vực.
+ Giải TD-TT cấp tỉnh: Phấn đấu đạt 8 giải
* Dạy nghề phổ thông: Thi đạt khá giỏi là 75%.
* Thi TNPT: đạt 99,9%
- 100% đảng viên ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành phát động, không vi phạm đạo đức nhà giáo.
* Xây dựng môi trường dạy học tiếng Anh.
* Thực hiện tốt kỳ thi THPT QG năm 2017.
3.3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng
- Xác định rõ "Công tác xây dựng Đảng là then chốt", Đảng phải lãnh đạo các đoàn thể quần chúng để phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng trường tiên tiến, chuẩn quốc gia.
- Chi bộ thực hiện các chủ trương của Huyện uỷ, UBND huyện, của Sở, của ngành nói chung; mỗi đảng viên luôn luôn xác định tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất, trình độ của người đảng viên.
- Phấn đấu một năm kết nạp 5 đ/c (trong đó 02 học sinh), lựa chọn học cảm tình đảng 15 đ/c (trong đó 10 học sinh).
- Các đồng chí đảng viên được chi bộ giao cho phụ trách các đoàn thể và các tổ chuyên môn. Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, cơ quan văn hoá "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; " Tự học, tự giúp nhau cải thiện đời sống"; "nuôi con khoẻ, dạy con ngoan"; tham gia vào các phong trào từ thiện tích cực….
3.4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường
- Xây dựng tổ chức Công đoàn nhà trường vững mạnh: xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá….
- Đoàn TN: tổ chức nhiều đợt thi đua theo tháng, theo chủ đề, chú trọng nề nếp, lối sống, vệ sinh môi trường, tính kỷ luật cho học sinh, đặc biệt tháng an toàn giao thông; tháng cao điểm phòng chống ma tuý.
- Định hướng thi ĐH-CĐ cho HS khối 12; chọn nghề tương lai.
- Chi hội CCB và Ban nữ công: chủ động và đóng góp tích cực cho nhà trường, việc nâng cao chất lượng dạy và học, công tác tư tưởng của chi hội và nữ CBCNV cần rõ nét và mạnh dạn hơn.
4. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Chi bộ
- Phân công công việc cho từng thành viên, từng bộ phận (QĐ phân công Ban chi ủy)
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá xếp loại các hoạt động.
- Thông tin, báo cáo hàng tháng, quý, học kỳ, năm học
- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật cuối kỳ và cuối năm học
- Thu chi tài chính đúng quy định.
5. Kết luận và kiến nghị
              
Nơi nhận:         
- Huyện uỷ;         
- Lưu: VP.       
                                                                                                                                 
TM BAN CHI UỶ
BÍ THƯ
 
 
Nguyễn Thanh Hải